Review

Matematik birtakım formüller ve simgeler yığını mıdır gerçekten? Elbette hayır. Böyle düşünmek ormanı ağaçlarla hayvanların karışımından oluşmuş bir bu-
lamaç gibi görmeye benzer. Matematik, nesnel gerçeklikten, insanoğlunun gene nesnel gerçekliği daha iyi kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Bu uğraşı sırasında da yöntem olarak mantığı kullanır. Formüller ve simgeler birer araç ya da matematiğin dilidir  yalnızca.
Bu nedenle matematik, sanatta, edebiyatta, hukukta, kısaca yaşamda kullandığımız  yöntemlerin soyut bir sistematiğidir.
Leibniz’e göre müzik gizli bir aritmetik alıştırmasıdır. Ama müziğe kendini veren kişi sayılarla oynadığının bilincinde değildir.  Buna, klavsen ya da piyano çalan bir kişinin “logaritma” çaldığını da ekleyebilirdi.
iki notayı bir arada duymak, iki frekansı ya da iki sayıyı ve bu iki sayı arasındaki oranı algılamaktan başka bir şey değildir. Demek ki armoni sorunu iki sayının oranını seçme sorununa eşdeğerdir.
Matematikte  bir  teoremin  kanıtlanması  için izlenen  yöntemle, mahkemede suçun ya da suçsuzluğun kanıtlanması için
savcının ya da avukatın izlediği (ya da izlemesi gereken) yöntem aynıdır.
Başarılı dedektif tipleri, Holmes’lar, Poirot’lar Maigret’ler ya da Columbo’lar matematiğin yöntemleriyle tanışık mugalata ve demagojiden uzak kişilerdir.
Resim  sanatı  aritmetiği  (oran ve  orantıyı) ve  geometriyi
(perspektifi) ne kadar doğal bir biçimde içinde barındırır.

Satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Kitap Yurdu idefix