Review

Son yıllarda matematik alanındaki araştırmalar hızla artmaktadır, yeni yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bilim adamlarımız böyle kavramlara ya kendileri Türkçe bir karşılık ya da o kavramı aldıkları dildeki adını olduğu gibi veya biraz değişik Türkçe karşılıklar kullanmaktadırlar. Zaman zaman terim birliği sağlamak için girişimler yapılmışsa da, tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu sözlüğün hazırlanmasındaki amaçlardan biri de bu birlikteliğe katkıda bulunmaktır. ‘Matematik Terimleri Sözlüğü’ nün üniversiteler ve çeşitli kurumlarda çalışan ilgililerin ve özellikle öğretmen ve öğrencilerin matematik terimleri açısından sıkıntılarını büyük ölçüde karşılayacağına inanıyoruz.